janvier 23, 2020

La gestion des ressources africaines vue depuis la Russie

Par notre envoyée spéciale à Moscou

От лаптопи и мобилни телефони през автомобили и самолети, много от продуктите, които използваме ежедневно, са произведени със суровини от Африка. Няма да е преувеличено, ако се каже, че светът разчита на природните ресурси на Африка, отбелязва CNN.

Според оценки на престижния лондонски институт Chatham House континентът разполага с над 40% от суровините, земеделските стоки, водните запаси и енергийни резерви в света.

Тъй като част от суровините са от ключово значение за високотехнологичното производство, за тях започна своеобразна глобална надпревара. Особено активен е Китай, който продължава да затвърждава позициите си на континента. Опити в тази посока правят ЕС и Индия, а напоследък и Турция.

С какви точни ресурси разполага Африка?

По-голямата част от световните доставки на родий и платина идват от Южна Африка. Те се използват в каталитичните конвертори на автомобилите за намаляване на вредните емисии газове, разказва CNN. Освен тях Южна Африка е основен доставчик на злато, диаманти, въглища и желязна руда в света.

За производството на мобилни телефони, лаптопи и други малки електронни устройства се използват части от тантал. Африка доставя над 70% от тантала в света.

Африка допринася в много голяма степен и за производството на бижутата по света. През 2011 континентът е доставил повече от половината от световните диаманти, почти три четвърти от световната платина и една пета от златото. Ботствана е вторият най-голям доставчик на диаманти в света.

Континентът е основен доставчик и на кобалт, използван в батериите. Африка задоволява почти 60% от нуждите от суровината в света. Бумът на преносими електронни устройства напоследък създаде огромен пазар за минерала.

Африка е на първо място по залежи на хром и кобалт, използвани за производството на много от частите на самолетите.

Континентът разполага и с големи залежи на въглища, газ и уран. През 2012 Африка е произвела една десета от световния петрол – около 9.4 млн. барела на ден.

Бумът в търсенето на тези суровини допринася за развитието на африканските икономики. Това обаче трудно се усеща от обикновените хора, коментира CNN.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

× Comment puis-je vous aider ?