janvier 23, 2020

La gestion des ressources africaines vue depuis la Russie

Par notre envoyée spéciale à Moscou

От лаптопи и мобилни телефони през автомобили и самолети, много от продуктите, които използваме ежедневно, са произведени със суровини от Африка. Няма да е преувеличено, ако се каже, че светът разчита на природните ресурси на Африка, отбелязва CNN.

Според оценки на престижния лондонски институт Chatham House континентът разполага с над 40% от суровините, земеделските стоки, водните запаси и енергийни резерви в света.

Тъй като част от суровините са от ключово значение за високотехнологичното производство, за тях започна своеобразна глобална надпревара. Особено активен е Китай, който продължава да затвърждава позициите си на континента. Опити в тази посока правят ЕС и Индия, а напоследък и Турция.

С какви точни ресурси разполага Африка?

По-голямата част от световните доставки на родий и платина идват от Южна Африка. Те се използват в каталитичните конвертори на автомобилите за намаляване на вредните емисии газове, разказва CNN. Освен тях Южна Африка е основен доставчик на злато, диаманти, въглища и желязна руда в света.

За производството на мобилни телефони, лаптопи и други малки електронни устройства се използват части от тантал. Африка доставя над 70% от тантала в света.

Африка допринася в много голяма степен и за производството на бижутата по света. През 2011 континентът е доставил повече от половината от световните диаманти, почти три четвърти от световната платина и една пета от златото. Ботствана е вторият най-голям доставчик на диаманти в света.

Континентът е основен доставчик и на кобалт, използван в батериите. Африка задоволява почти 60% от нуждите от суровината в света. Бумът на преносими електронни устройства напоследък създаде огромен пазар за минерала.

Африка е на първо място по залежи на хром и кобалт, използвани за производството на много от частите на самолетите.

Континентът разполага и с големи залежи на въглища, газ и уран. През 2012 Африка е произвела една десета от световния петрол – около 9.4 млн. барела на ден.

Бумът в търсенето на тези суровини допринася за развитието на африканските икономики. Това обаче трудно се усеща от обикновените хора, коментира CNN.

Laisser un commentaire

× Comment puis-je vous aider ?